Informacja o dofinansowaniu  projektu  ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych