Od początku działalności wykonaliśmy wiele inwestycji dla budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz przemysłu. Obiekty te wykonywaliśmy wspólnie z dużymi firmami budowlanymi z naszego regionu oraz samodzielnie, jako generalny wykonawca.

Głównym celem firmy jest kompleksowe wykonywanie robót w oparciu o najlepsze materiały, nowe technologie i najwyższą, jakość usług. Po ponad 18 latach działalności zdążyliśmy zdobyć zaufanie naszych klientów oraz przedsiębiorców, którzy powierzają nam swoje inwestycje. Posiadamy stałą dobrze wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i pracowniczą, biorącą udział w licznych szkoleniach. Jakość naszych usług możemy potwierdzić referencjami.

Z całości usług, które wykonuje nasza firma możemy wyróżnić dwa kierunki:

  • Budownictwo mieszkaniowe, w skład którego wchodzą domy jedno i wielorodzinne oraz urzędy i szpitale.
  • Budownictwo przemysłowe, w skład którego wchodzą remonty i modernizacje zakładów przemysłowych, elektrowni, elektrociepłowni, fabryk.

"Nawiązując współpracę ze Wschodnim Klastrem Budowlanym pozyskaliśmy liczne kontakty
z firmami o podobnym profilu działalności. Mamy nadzieję, iż przynależność
do Klastra przyczyni się do energicznego rozwoju naszej firmy."

Wojciech Jurczuk
      Właściciel